Belangrijke wijzigingen per 1 juli 2021

Aankondiging, Hypotheken

Zoals elk jaar verandert op 1 juli weer een aantal zaken. Zo worden onder meer de huren bevroren en het minimumloon aangepast. Bent u een oproepkracht, dan zijn er ook belangrijke wijzingen op het gebied van het aantal vaste uren. Wat verandert er voor u?

Een van de vaste wijzigingen op 1 juli is de aanpassing van het wettelijk minimumloon. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verhoogde het minimumloon met 0,96 procent.

Dat levert bij een volledige werkweek en een leeftijd van 21 jaar een bruto wettelijk minimumloon op van:
          1.701,00 euro per maand,
             392,55 euro per week,
               78,51 euro per dag.

De uurlonen voor alle leeftijden vindt u op de site van de Rijksoverheid.

Huurbevriezing
De huur voor een sociale huurwoning gaat op 1 juli niet omhoog. Ook de huur voor mensen met een hoger inkomen gaat niet omhoog. Dit geldt tot 30 juni 2022. Huurt u een vrijesectorwoning? Dan geldt er sinds 1 mei 2021 al een maximum huurverhoging.

Alle verhuurders in de zogeheten gereguleerde sector huurwoningen, moeten zich houden aan de 0 procent-afspraak. Deze huurbevriezing geldt voor:

  • Woningcorporaties en particuliere verhuurders.
  • Het gaat om alle kamers, woonwagens en woonwagenstandplaatsen.
  • Bij huurwoningen is de aanvangshuurprijs belangrijk: lag deze beneden de (toenmalige) liberalisatiegrens, dan valt de woning in de gereguleerde sector.
  • Voor 2021 is de liberalisatiegrens voor de aanvangshuurprijs maximaal 752,33 euro per maand.

Is uw woning gerenoveerd of verbeterd door verduurzaming dan kan de huur wel worden verhoogd.

Vaste arbeidsomvang oproepkrachten
De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) verandert per 1 juli 2021. Op grond van deze wet is een werkgever verplicht om oproepkrachten die twaalf maanden op oproepbasis hebben gewerkt, een aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang.

Bent u een oproepkracht dan heeft u nu een maand de tijd om op dit aanbod in te gaan.
Accepteert u het aanbod, dan moet de vaste arbeidsomvang uiterlijk ingaan op de eerste dag van de vijftiende maand van de arbeidsovereenkomst. Eerder mag ook, maar later niet meer.

Uw werkgever moet het voorstel voor een vaste arbeidsomvang elk jaar doen, ook als u bijvoorbeeld een jaar eerder het aanbod heeft afgewezen.

CVS Hypotheken
Utrechtsestraatweg 151, 3911 TS  Rhenen

Tel: 0318-515555
Stuur mij een mail info@cvshypotheken.nl


Erkend Financieel Adviseur

C.M. van Schuppen is een Erkend Financieel Adviseur. Dit biedt extra zekerheid.

Specialist in de woningfinanciering
Kijkt verder dan jouw hypotheek
Bewezen deskundig
Altijd up-to-date
Integer en persoonlijk
Creëert overzicht en inzicht
Houdt zich aan de beroepscode

Bron: Into M

Utrechtsestraatweg 151, 3911 TS Rhenen T: 0318 51 55 55
E: info@cvshypotheken.nl • I: www.cvshypotheken.nl