De belastingaangifte 2021

Aankondiging, Hypotheken

Zoals gebruikelijk afgelopen jaren is je digitale aangifteformulier als grotendeels ingevuld. Het is raadzaam om de al ingevulde bedragen goed te controleren of aan te vullen.

Ook de snelheid van afhandelen door de Belastingdienst is inmiddels aardig ingeburgerd. Is je ingevulde formulier voor 1 april binnen, dan krijg je zeker voor 1 juli bericht van de Belastingdienst. Wacht je  tot na 1 april, dan krijg je later bericht. Al probeert de Belastingdienst ook deze groep vóór 1 juli te berichten.

Vergeet aftrekposten niet

Mogelijk heb je het afgelopen jaar verschillende kosten gemaakt die mogelijk (deels) aftrekbaar zijn. Bijvoorbeeld voor het af- of oversluiten van je hypotheek. Vergeet die kosten niet in te vullen, dan loop je geen belastingvoordeel mis. Bij een hypotheek zijn verschillende aftrekbare kosten, zoals afsluit-, advies-, taxatie- en notariskosten. Opgeteld kan dat een aardig bedrag zijn. Zo’n belastingvoordeel moet je niet laten lopen.

Boeterente

De hypotheekrente is, ondanks een lichte stijging, vaak nog steeds aantrekkelijk genoeg om je hypotheek over te sluiten. Je kunt dus voor het aflopen van de rentevastperiode overstappen naar een hypotheek met een lager tarief.

In dat geval betaal je vaak een boete aan je huidige geldverstrekker. Ook de boeterente is aftrekbaar. Het is wel slim om vooraf een berekening te maken of de betaalde boeterente opweegt tegen de lagere hypotheekrente.

De hypotheekrente die je betaalt voor je eigen huis is aftrekbaar. Door de lage rentepercentages daalt echter ook je hypotheekrenteaftrek.

Aftrekbare verzekeringspremies

Behalve rente en kosten voor je hypotheek zijn ook de premies voor bepaalde verzekeringen (deels) aftrekbaar op je aangifteformulier. Je moet dan denken aan de premie voor een:
• arbeidsongeschiktheidsverzekering;
• woonlastenverzekering met arbeidsongeschiktheidsdekking;
• lijfrenteverzekering of fiscaal aftrekbaar bankspaarproduct.

Vergeet deze premies vooral niet in te vullen op je belastingformulier. Mocht een van deze verzekeringen uitkeren dan moet je over het bedrag wel belasting betalen. De hoogte van dat bedrag is ook afhankelijk van je belastingschijf.

Spaartaks

Mogelijk heeft een groep spaarders te veel belasting betaald over hun vermogen. Deze belasting wordt ook wel de spaartaks genoemd en valt in box 3. Het zou gaan om de jaren 2017 tot en met 2021. Mogelijk worden deze spaarders gecompenseerd over de voorgaande jaren.

Voor 2021 gelden voorlopig nog de oude regels. Spaarders die over de jaren 2017 tot en met 2021 te veel belasting hebben betaald en is de aangifte nog niet definitief, kunnen nog steeds bezwaar indienen.

In afwachting van een oplossing worden belastingplichtigen gevraagd de voorlopige aanslagen over 2022 gewoon te betalen. Ook wordt deze spaarders gevraagd aangifte over 2021 te doen, ook over hun vermogen.

Een oplossing voor het probleem is nog niet voorhanden. De definitieve aanslagen voor 2021 worden bij deze mensen pas na 1 juli opgelegd.

Voorlopige aanslag

De Belastingdienst werkt ook voor de aangifte van 2021 met een voorlopige belastingaanslag. Maak je daar gebruik van dan betaal je een vast bedrag vooruit. Controleer ook hier je gegevens en bedragen.

Is er iets veranderd in je persoonlijke situatie en is dat van invloed op je voorlopige aanslag? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de Belastingdienst.

CVS Hypotheken

Utrechtsestraatweg 151, 3911 TS  Rhenen

Tel: 0318-515555
Stuur mij een mail info@cvshypotheken.nl


Erkend Financieel Adviseur

C.M. van Schuppen is een Erkend Financieel Adviseur. Dit biedt extra zekerheid.

Specialist in de woningfinanciering
Kijkt verder dan jouw hypotheek
Bewezen deskundig
Altijd up-to-date
Integer en persoonlijk
Creëert overzicht en inzicht
Houdt zich aan de beroepscode

Bron: Into M

Utrechtsestraatweg 151, 3911 TS Rhenen T: 0318 51 55 55
E: info@cvshypotheken.nl • I: www.cvshypotheken.nl