Dit is waarom een levenstestament belangrijk is

Aankondiging, Hypotheken

Steeds meer mensen sluiten een levenstestament af. Niet om de nalatenschap te verdelen, maar voor belangrijke beslissingen in het leven. Met name als u of uw partner zelf niet meer in staat is om dat te doen, bijvoorbeeld door een ongeluk of dementie. Wie mag het huis verkopen? Het vermogen beheren? Of beslissen over gezondheid of leven? Dit is waarom!

Bij een testament is in normale gevallen automatisch alles geregeld wat er na het overlijden gaat gebeuren met de nalatenschap. Een levenstestament beschrijft de antwoorden op belangrijke levensvragen als u nog in leven bent, maar zelf die beslissingen niet (meer) kunt nemen. De beslissingen kunt u laten vastleggen bij een notaris.

Snel beslissingen nemen
Wat wordt vastgelegd in een levenstestament? Grofweg bepaalt u drie belangrijke zaken waardoor u of uw partner/kinderen – als het noodzakelijk is – snel kunnen beslissen. Zonder bijvoorbeeld eerst naar de rechter te moeten. Wie krijgt bijvoorbeeld de volmacht om belangrijke beslissingen namens u te nemen over de kinderen, verkoop van uw huis en schenkingen? Maar ook over medische zaken als behandelingen, opnames en het stopzetten van een behandeling, kunt u iets afspreken.  

De voordelen van een levenstestament:

  • Het is duidelijk wie er in de veranderde situatie (ziekte, dementie) de beslissingen neemt.
  • Kunt u zelf niet meer beslissen dan moet uw partner naar de rechtbank om bewindvoering en mentorschap aan te vragen. In die gevallen is toestemming van een rechter nodig bij uitgaven boven 1500 euro. Bij een volmacht is direct duidelijk wie de beslissing mag nemen.
  • In het levenstestament is vastgelegd wie er mag beslissen over uw gezondheid. Bijvoorbeeld over medische behandelingen, opnames in bepaalde instellingen. Maar ook over euthanasie en reanimeren.
  • U bepaalt zelf de inhoud van het levenstestament. Alleen financiële of medische zaken? Veel is mogelijk.
  • Bent u samen eigenaar van een huis en is langdurige opname in een zorginstelling noodzakelijk, dan volstaat bij verkoop van de woning één handtekening. Is er geen leventestament dan moet u naar de rechter.
  • Volmachten zijn eenvoudig te wijzigen. Zo kunnen persoonlijke wensen wijzigen, maar het volmacht kan ook naar iemand anders gaan.
  • Bij opname in een zorginstelling is een – vermogensafhankelijke – eigen bijdrage verplicht. Een gevolmachtigde kan door schenkingen het eigen vermogen doen afnemen om de eigen bijdrage omlaag te brengen.

 

Meer informatie
Raadpleeg een notaris of neem dan contact met ons op.

 

CVS Hypotheken
Utrechtsestraatweg 151
3911 TS  RHENEN
0318-515555
Stuur mij een mail


Erkend Financieel Adviseur

C.M. van Schuppen is een Erkend Financieel Adviseur. Dit biedt extra zekerheid.

Specialist in de woningfinanciering
Kijkt verder dan jouw hypotheek
Bewezen deskundig
Altijd up-to-date
Integer en persoonlijk
Creëert overzicht en inzicht
Houdt zich aan de beroepscode

 

Bron: Into M

Utrechtsestraatweg 151, 3911 TS Rhenen T: 0318 51 55 55
E: info@cvshypotheken.nl • I: www.cvshypotheken.nl