Meer of juist minder kunnen lenen?

Aankondiging, Hypotheken

Sinds 1 april is de zogeheten leennorm voor een persoonlijke lening of doorlopend krediet aangepast. Uitgangspunt is nu uw huishoudboekje, ofwel: hoeveel geld komt er binnen en wat houdt u over voor levensonderhoud? Kunt u in deze nieuwe situatie meer of minder lenen?

In het verleden raakten veel mensen en huishoudens in financiële problemen door persoonlijke leningen of doorlopende kredieten. Door te hoge maandlasten ontstonden er betalingsachterstanden, met soms vervelende gevolgen.

Levensonderhoud
De nieuwe leennorm moet beter aansluiten bij hetgeen u maandelijks te besteden heeft. Sommige mensen kunnen hierdoor meer lenen en anderen weer minder. De nieuwe norm is gebaseerd op adviezen van het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting). Kredietverstrekkers moeten zich hieraan houden en gebruiken dezelfde rekenmethode. De maximale leenbedragen kunnen dus verschillen per situatie. Na betaling van rente en aflossing(en) moet er nog voldoende over zijn om minimaal in het levensonderhoud te kunnen voorzien.

Nieuwe lasten
Vanaf 1 april worden enkele nieuwe maandelijkse lasten meegenomen bij de berekening van de hoogte van het krediet. Rijdt u een auto dan wordt er een extra bedrag meegenomen. Dit is afhankelijk van de categorie: een eigen auto, een auto via private lease, een zakelijke lease zonder privégebruik of een zakelijke lease met privégebruik.

Heeft u kinderen en gaan deze naar een vorm van kinderopvang dan worden ook die kosten netto ingebracht bij de berekening van de hoogte van het maximale krediet. Heeft u een eigen huis dan worden de onderhoudskosten per maand ook verrekend.

Bonus en hogere hypotheek

Voor sommige mensen is de nieuwe methode voordeliger. Een dertiende maand en een eventuele bonus worden bijvoorbeeld meegenomen bij de bepaling van het maximale leenbedrag. Dit geldt overigens alleen wanneer dit structureel is.

Ook is er goed nieuws voor huurders op de woningmarkt. Huurkosten tellen minder zwaar mee bij de lasten. Het tweede inkomen van mensen die al een hypotheek hebben wordt nu voor 90 procent meegeteld. Dit was 80 procent.

Verantwoorde wijze
Niet alle kredietverstrekkers zijn aangesloten bij de brancheorganisatie. Ook deze vertrekkers hebben de morele verplichting om op een verantwoorde wijze krediet te vertrekken. Desondanks kan het voorkomen dat een consument bij de ene aanbieder een lening krijgt en bij een andere niet.

Meer weten

Wilt u weten wat de mogelijkheden voor u zijn op kredietgebied, neem dan contact met ons op.

CVS Hypotheken
Utrechtsestraatweg 151, 3911 TS  Rhenen

Tel: 0318-515555
Stuur mij een mail info@cvshypotheken.nl


Erkend Financieel Adviseur

C.M. van Schuppen is een Erkend Financieel Adviseur. Dit biedt extra zekerheid.

Specialist in de woningfinanciering
Kijkt verder dan jouw hypotheek
Bewezen deskundig
Altijd up-to-date
Integer en persoonlijk
Creëert overzicht en inzicht
Houdt zich aan de beroepscode

Bron: Into M

Utrechtsestraatweg 151, 3911 TS Rhenen T: 0318 51 55 55
E: info@cvshypotheken.nl • I: www.cvshypotheken.nl