Nieuwe hypotheekregels in 2023

Aankondiging, Hypotheken

Vanaf 1 januari 2023 veranderen verschillende regels rondom hypotheken. Ben je van plan om volgend jaar een woning te kopen of je huidige hypotheek te wijzigen, neem de punten in dit artikel dan goed door. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.

Hypotheeknormen

De verwachte loonstijgingen zorgen ervoor dat een deel van de huishoudens in 2023 iets meer kan lenen voor de aanschaf van een woning. Voor mensen die geen uitzicht hebben op salarisverhoging, gaat de maximale hypotheek waarschijnlijk iets naar beneden volgend jaar. Dit heeft te maken met de stijgende rente.

Tweede inkomen telt voor 100%

De maximale hypotheek voor tweeverdieners kan volgend jaar hoger uitvallen. Vanaf 2023 telt het tweede inkomen namelijk voor honderd procent mee bij het berekenen van de maximale hypotheek. In 2022 werd het tweede inkomen nog voor negentig procent meegeteld.

NHG

In 2023 wordt de grens voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) weer verhoogd. De grens ligt dan op 405.000 euro. Als je energiebesparende maatregelen mee wil financieren met je hypotheek, dan ligt de NHG-grens nog eens zes procent hoger, op 429.300 euro. De NHG-premie is in 2023 0,6 procent van de totale hypotheeksom, dat is hetzelfde percentage als afgelopen jaar.

Belastingvrije schenking eigen woning 2023

De afgelopen jaren was het mogelijk om ruim een ton belastingvrij te schenken aan bijvoorbeeld kinderen voor de aanschaf van een eigen woning. Dit werd ook wel de jubelton genoemd. Het bedrag wordt in 2023 drastisch verlaagd. Komend jaar kun je nog 28.947 euro belastingvrij schenken. Vanaf 2024 wordt de belastingvrije schenking voor de aankoop van een woning helemaal afgeschaft.

Hypotheekrenteaftrek

Je mag de rente die je betaalt over je hypotheekschuld aftrekken van het belastbaar inkomen. De hypotheekrenteaftrek wordt de komende jaren stapsgewijs verlaagd. In 2023 daalt het aftrekbare percentage naar 36,93 procent.

Overdrachtsbelasting en startersvrijstelling

Sinds 2021 krijgen kopers tussen de 18 en 35 jaar eenmalig een vrijstelling van de overdrachtsbelasting bij de aanschaf van een woning. In 2023 geldt dit voor woningen tot 440.000 euro, terwijl de maximale waarde in 2022 nog 400.000 euro was. Bij koppels waarvan één van de twee personen binnen de leeftijdsgrens valt, hoef je over zijn of haar deel geen overdrachtsbelasting te betalen.
Ben je boven de 35 jaar of is je woning boven de 440.000 euro, dan betaal je twee procent overdrachtsbelasting.

Wet Hillen

In de ‘Wet Hillen’ is vastgelegd dat mensen die weinig rente betalen omdat zij geen of een kleine hypotheekschuld hebben, toch belastingaftrek krijgen. De zogenaamde Hillen-aftrek is het verschil tussen het eigenwoningforfait en de aftrekbare kosten. Deze wet wordt in een periode van dertig jaar afgebouwd met jaarlijks 3,33 procent. Over 2023 heb je nog maar 83,33 procent Hillen-aftrek.

Heb je vragen over je huidige of nieuwe hypotheek? Neem dan gerust contact met ons op. We helpen je graag.

Utrechtsestraatweg 151, 3911 TS Rhenen T: 0318 51 55 55
E: info@cvshypotheken.nl • I: www.cvshypotheken.nl

Utrechtsestraatweg 151, 3911 TS Rhenen T: 0318 51 55 55
E: info@cvshypotheken.nl • I: www.cvshypotheken.nl