Prinsjesdag 2021

Aankondiging, Hypotheken


De derde dinsdag in september is traditioneel een van de belangrijkste dagen van het jaar. Vanwege de corona maatregelen las koning Willem-Alexander ook dit jaar de troonrede voor vanuit de Grote Kerk in Den Haag. Daarnaast presenteerde minister van Financiën Wopke Hoekstra de miljoenennota. In deze begroting staan de maatregelen die het kabinet het komende jaar wil uitvoeren. Wat betekent dat voor u?

We zetten de belangrijkste financiële wijzigingen op een rij. Daarbij hebben we speciale aandacht voor de veranderingen op het gebied van verzekeringen en hypotheken.

 • Het tarief voor de inkomstenbelasting in de eerste schijf daalt van 37,10% naar 37,07%.
 • Per 1 januari 2022 mogen werkgevers een onbelaste thuiswerkkostenvergoeding geven van maximaal € 2 per dag.
 • Het maximale aftrektarief voor de kosten van eigenwoningschulden in de inkomstenbelasting wordt per 1 januari 2022 verlaagd van 43% naar 40%.
 • Het eigenwoningforfait daalt voor woningen met een WOZ-waarde tussen de € 75.000 en € 1.100.000 verwachting naar 0,45%.
 • De aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld wordt in totaal in 30 jaar afgebouwd. In 2019 is daarmee begonnen en was de aftrekpost geen 100%, maar 96,67 % van de bijtelling van het eigenwoningforfait. In 2022 daalt dit percentage naar 86,67%.
 • De gemiddelde WOZ-waarde van woningen stijgt in 2022 waarschijnlijk met 8,5 tot 9%.
 • Vanaf 2022 worden WOZ-taxaties van woningen gebaseerd op vierkante meters (gebruiksoppervlakte) in plaats van op kubieke meters. Tot 2022 mochten gemeenten zelf kiezen tussen de twee methoden om de waarde vast te stellen. Veel gemeenten zijn al begonnen met de nieuwe methode.
 • Partners kunnen in een situatie terechtkomen waarin zij niet alle hypotheekrente kunnen aftrekken. Deze beperkingen worden opgelost, kijk voor meer info op de site van de Rijksoverheid
 • Per 1 april 2022 wijzigt de registratie van private autoleasecontracten bij het BKR. Deze worden voortaan voor 100% van het contractbedrag geregistreerd. Nu is dat nog voor 65%. 
 • De premie voor het basispakket van de zorgverzekering gaat stijgen, naar verwachting rond de € 3 per maand. Dit bedrag kan per verzekeraar verschillen.
  Het eigen risico blijft hetzelfde als dit jaar: € 385.
 • De maximale zorgtoeslag gaat in 2022 omhoog. Het gaat om een maximale stijging van € 40 per jaar voor meerpersoonshuishoudens en € 36 voor alleenstaanden.
 • De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) voor gepensioneerden en zelfstandige ondernemers, daalt volgend jaar van 5,75% naar 5,45%. Voor werknemers en uitkeringsgerechtigden daalt deze van 7,00% naar 6,75%.

CVS Hypotheken
Utrechtsestraatweg 151, 3911 TS  Rhenen

Tel: 0318-515555
Stuur mij een mail info@cvshypotheken.nl


Erkend Financieel Adviseur

C.M. van Schuppen is een Erkend Financieel Adviseur. Dit biedt extra zekerheid.

Specialist in de woningfinanciering
Kijkt verder dan jouw hypotheek
Bewezen deskundig
Altijd up-to-date
Integer en persoonlijk
Creëert overzicht en inzicht
Houdt zich aan de beroepscode

Bron: Into M

Utrechtsestraatweg 151, 3911 TS Rhenen T: 0318 51 55 55
E: info@cvshypotheken.nl • I: www.cvshypotheken.nl