Prinsjesdag 2023

Aankondiging

Prinsjesdag 2023

Net voor de zomer viel het kabinet, maar desondanks is er een miljoenennota gepresenteerd. Het demissionaire kabinet heeft plannen gemaakt voor het komende jaar. Wij zetten de belangrijkste wijzigingen – met name op het gebied van hypotheken en verzekeringen – voor je op een rij.

De koning gaat in op het demissionair doorwerken van het kabinet. “Er zijn onderwerpen die hoe dan ook om daadkracht vragen.” Hij noemt onder meer het armoedevraagstuk, de toeslagenaffaire, herstel van de bevingsschade in Groningen en de steun aan Oekraïne.

Europese samenwerking

De koning spreekt over het belang van Europese samenwerking. “Europa moet minder afhankelijk worden van Rusland, China en andere landen”, zegt hij. Hij noemt onder meer samenwerking op het gebied van energie.

Overheid neemt regie voor volkshuisvesting

Op het gebied van de volkshuisvesting en ruimtelijke ordening neemt het kabinet de regie om met overheden, bouwers en corporaties meer betaalbare woningen te bouwen. Door in iedere regio bouwafspraken te maken, extra locaties aan te wijzen en financiële steun te geven. Ook werkt het kabinet aan betere bescherming van huurders, door de regulering van de middenhuur. Voor al die politieagenten, leraren, verpleegkundigen en anderen met een salaris rond modaal is dat van groot belang. Een goede, betaalbare woning – in koop- of huursector – is immers een van de basisvoorwaarden voor bestaanszekerheid.

Koning Willem-Alexander: kabinet werkt aan stikstof- en woonbeleid

„Het kabinet blijft zich inzetten op vooruitgang in het stikstofdossier”, vervolgt koning Willem-Alexander over het stikstofbeleid. Dat hangt volgens hem samen met het woonbeleid. Daarin zal het kabinet de komende jaren extra in investeren. „In een nieuwe nota staat de toekomst van ruimtelijke ordening centraal. Ruimtelijke vraagstukken zijn verbonden met water en mobiliteit.”

Het kabinet moet blijven werken aan kansengelijkheid en bestaanszekerheid

„We moeten blijven werken aan kansengelijkheid en bestaanszekerheid”, vervolgt koning Willem-Alexander. „Het armoedebeleid, MH17, steun aan Oekraïne en de Groningse hersteloperatie”, noemt de koning prioriteiten van het huidige, demissionaire kabinet. Hij kondigt aan dat het kabinet 2 miljard euro investeert om de koopkracht van de bevolking te versterken. Zo wordt onder meer de arbeidskorting verhoogd.

Klimaatbeleid

Extremere weersomstandigheden en hoge energieprijzen onderstrepen het belang van een ambitieus klimaatbeleid dat steunt op een breed maatschappelijk draagvlak. In deze kabinetsperiode is een verandering in gang gezet, met subsidieregelingen voor isolatie, zonnepanelen, warmtepompen en andere maatregelen om burgers en bedrijven te helpen bij het maken van duurzame keuzes. De subsidies voor energiebesparende maatregelen zoals isoleren of het plaatsen van zonnepanelen zullen dus blijven.

 

 • De grens van het toptarief in de inkomstenbelasting wordt minder geïndexeerd, waardoor belastingplichtigen eerder te maken krijgen met het hoogste inkomstenbelastingtarief (49,5%). De grens wordt in 2024 € 75.624 (dat zou eerder naar ruim € 80.000 gegaan zijn).
 • In 2024 wordt het verplichte minimumuurloon ingevoerd. Dat houdt in dat werkgevers volgens de wet verplicht worden om werknemers ten minste een minimumuurloon te betalen. De vaste minimum maand-, week- en daglonen verdwijnen.
 • De huurtoeslag wordt verhoogd met maximaal 416 euro per jaar.
 • Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tot € 1.200.000 blijft 0,35%.
 • De aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld wordt in totaal in 30 jaar afgebouwd. In 2019 is daarmee begonnen en was de aftrekpost geen 100%, maar 96,67% van de bijtelling van het eigenwoningforfait. In 2024 daalt dit percentage naar 80%.
 • De gemiddelde WOZ-waarde van woningen stijgt in 2024 waarschijnlijk met 2% tot 4%.
 • De schenkingsvrijstelling eigen woning (jubelton) wordt per 1 januari 2024 stopgezet.
 • De woningwaardegrens van de startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting wordt per 1 januari 2024 verhoogd van € 440.000 naar € 510.000.
 • Het heffingsvrije vermogen in Box 3 blijft gelijk, € 57.000 (dubbel voor fiscale partners).
 • Het huidige tarief in Box 3 wordt met 2% verhoogd naar 34%.
 • De premie voor het basispakket van de zorgverzekering gaat stijgen, naar verwachting rond de € 12 per maand. Dit bedrag kan per verzekeraar verschillen.
 • Het eigen risico blijft hetzelfde als dit jaar: € 385.
 • De zorgtoeslag gaat in 2024 omlaag naar maximaal €127 per maand.

Let op!! Het is mogelijk dat er nog wijzigingen optreden.

Bron: IntoM

Utrechtsestraatweg 151, 3911 TS Rhenen T: 0318 51 55 55
E: info@cvshypotheken.nl • I: www.cvshypotheken.nl